Szanowni Państwo

Dnia 25 maja 2018 zostaną przyjęte do stosowania nowe przepisy Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz nowa krajowa ustawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SAV Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fordońskiej 27A w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-717). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr telefonu +48 52 321 91 40 oraz adresem e-mail info@sav-polska.pl.

2. Państwa dane osobowe takie jak : imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, e-mail będą przetwarzane w celu marketingu produktów oferowanych przez Administratora, przekazania informacji na temat oferty jego produktów, aktualności związanych z technologią i firmą, odpowiedzi na Państwa zapytania, obsługi zamówień.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z obsługą Państwa zamówień to jest producenci urządzeń oferowanych przez Administratora oraz firmy kurierskie i pocztowe dostarczające do Państwa przesyłki.

5. Państwa dane będą przekazywane do państw trzecich w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z obsługi dostawy zamówionych produktów.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim świadczone są usługi.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3 jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.