Lotnictwo

W przemyśle lotniczym i kosmicznym siła innowacyjna SAV jest pożądana we wszystkich aspektach.

Wiele nowych rozwiązań wymaga stałego dostosowywania technologii produkcji. Stawienie czoła tym wyzwaniom nie stanowi dla nas, jako ekspertów, żadnego problemu.