...

Certyfikaty

We wrześniu 2011 roku Grupa SAV skutecznie odnowiła certyfikację według międzynarodowej normy jakości DIN EN ISO-9001:2008 ważnej do kwietnia 2014 roku.

 

Zakres obejmuje rozwój, produkcję i sprzedaż mocowań, naprawy, narzędzia i normę części dla przemysłu narzędziowego i aparaturowego oraz technologie metalu i plastiku.

 

Certyfikat obecnie nie obejmuje tylko siedziby w Norymberdze, ale również firmy produkcyjne w Norymberdze-Eibach i Mittweidzie, jak również firmy F & K Prototype i Erosion Technology i Automatyzacji Partec.

 

Silny wzrost grupy SAV, z wieloma międzynarodowymi oddziałami sprzedaży i produkcji, wymaga rozbudowanej struktury zarządzania i kompletny system zarządzania jakością.

 

Dzięki rozszerzeniem tego systemu, SAV jest przygotowany do podjęcia kolejnych kroków zmierzających do dalszego rozwoju.

iso-logo